A személyes adatok védelmének feltételei

I. Alapvető rendelkezések

1. A személyes adatok kezelője az 5. § betű szerint törvény o) pontja. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről, módosítva (a továbbiakban: törvény) a SISI GOLD LUX s.r.o. ID 53036468, székhelye: Mlynská 27 040 01 Kassa - mestská časť Staré Mesto (a továbbiakban: „üzemeltető”).

2. Az üzemeltető elérhetőségei a következők

cím: Mlynská 27 040 01 Kassa

e-mail: shop.luxgold@gmail.com

telefon: 0948 063 101

3. személyes adat: bármely, azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különös tekintettel egy meghatározott azonosítóra, például névre, azonosítószámra, helyadatokra, hálózati azonosítóra vagy a fizikai egy vagy több meghatározott elemére hivatkozva, az adott természetes személy fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

4. Az adatkezelő nem nevezett ki a személyes adatok védelméért felelős személyt. A felelős személy elérhetőségei a következők:

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

1. Az Üzemeltető az Ön által megadott személyes adatokat vagy azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket az Üzemeltető az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett.

2. Az üzemeltető feldolgozza az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az

az Ön és az üzemeltető közötti szerződés teljesítése a 13. §. 1 levél törvény b) pontja,
az üzemeltető jogos érdeke a közvetlen marketing biztosítására (különösen a kereskedelmi hirdetések és hírlevelek küldésére) a 13. § 1 levél törvény f) pontja,
Az Ön hozzájárulása a közvetlen marketing biztosítása céljából történő feldolgozáshoz (különösen üzleti hirdetések és hírlevelek küldéséhez) a 13. § (1) bekezdésének megfelelően. 1 levél törvény a) pontja
2. A személyes adatok feldolgozásának célja az

megrendelésének feldolgozása és az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása szükséges követelmény a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, személyes adatok megadása nélkül nem lehet megkötni a szerződés vagy az üzemeltető teljesíti,
üzleti hirdetések küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése.
3. Az üzemeltetőnek nincs / egyedi automatikus döntéshozatala a törvény 28. §-a szerint. Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. A személyes adatok megőrzési ideje

(1) Az adatkezelő tárolja a személyes adatokat

az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az ezekből a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses viszony megszűnésétől számított 15 évig).
mindaddig, amíg a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásra kerül
(2) A személyes adatok megőrzési időszaka után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei személyek

Szerződés alapján árubeszerzésben / szolgáltatásnyújtásban / fizetés teljesítésében való részvétel,
e-shop üzemeltetési szolgáltatások (Shoptet) és egyéb szolgáltatások nyújtása az e-shop üzemeltetésével kapcsolatban,
marketing szolgáltatások nyújtása.
2. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (nem EU-országba) vagy egy nemzetközi szervezetbe. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban levelezési / felhőszolgáltatók.

VI. Az Ön jogai

1. A törvényben meghatározott feltételekkel

törvény 21. §-a szerinti személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
törvény 22. §-a szerinti személyes adatok helyesbítésének joga, vagy a törvény 24. cikke szerinti adatkezelés korlátozása,
törvény 23. §-a alapján a személyes adatok törlésének joga,
a törvény 27. §-a szerinti tiltakozás joga az adatkezelés ellen,
törvény 26. §-a szerinti adatátvitelhez való jog,
az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető címére vagy e-mail címére az Art. Ezen feltételek III.
2. Önnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.

(2) Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok tárolók papíralapú biztosítása érdekében, különösen…

3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az online megrendelőlapról küldött megrendeléssel megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy ellenőrzi beleegyezését az online űrlapon keresztül. A hozzájárulás ellenőrzésével

megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.

3. Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatokra vonatkozó feltételek új verzióját közzéteszi a weboldalán, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek ezen feltételek új verzióját az üzemeltetőnek megadott e-mail címére.

 

Ezek a feltételek 2018. május 25-én lépnek hatályba.

Kérjük, jelentkezzen be újra

Sajnáljuk, de a CSRF token valószínűleg lejárt. A legmagasabb szintű biztonság fenntartása érdekében kérjük, jelentkezzen be újra. Megértését köszönjük.

Köszönjük a megértést.

Bejelentkezés